1. Laat klanten en leveranciers weten dat u gaat stoppen

Neem contact op met uw klanten en leveranciers. Bekijk eerst goed welke contracten of overeenkomsten u met hen heeft.

2. Personeel ontslaan

Een bedrijf stoppen met personeel brengt verplichtingen met zich mee. Als u personeel moet ontslaan, moet u een ontslagvergunning aanvragen. In een sociaal plan kunt u afspraken vastleggen, zoals een ontslagvergoeding.

3. Ga na of u in aanmerking komt voor stakingsaftrek

Als u stopt met uw onderneming, komt u mogelijk in aanmerking voor stakingsaftrek. U betaalt dan minder belasting over de stakingswinst.

4. Ga na of u aanspraak maakt op een uitkering

Als u stopt met uw bedrijf, kunt u als (oudere) zelfstandig ondernemer mogelijk financiële hulp van uw gemeente krijgen op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ). Een van de voorwaarden is dat u nog ingeschreven staat in het Handelsregister van KVK.

5. Schrijf u uit bij het Handelsregister

Uw KVK-nummer wordt dan opgezegd. Hoe u dat doet is afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf. Een eenmanszaak kunt u direct uitschrijven. Een bedrijf met een rechtspersoon moet u eerst ontbinden. Wilt u een uitkering aanvragen? Wacht dan nog even met uitschrijven.

Bedrijf stoppen met schuld

Moet u gedwongen stoppen met uw bedrijf? Bijvoorbeeld omdat schuldeisers uw faillissement hebben aangevraagd. Kijk of u uw schuld kunt saneren. En check wat u moet doen met uw personeel.

6. Controleer uw afmelding bij de Belastingdienst

KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. Zo worden uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id) stopgezet. U krijgt van de Belastingdienst een bevestiging van uw bedrijfsbeëindiging. Als u de bevestiging niet krijgt, moet u zelf aan de Belastingdienst doorgeven dat u stopt met uw bedrijf.

7. Doe de slotaangifte omzetbelasting

U moet fiscaal afrekenen met de Belastingdienst. Dat betekent dat u de administratie van uw onderneming sluit. U maakt de balans op en rekent af voor alle belastingsoorten. Heeft u een oudedagsreserve opgebouwd? Dan rekent u die af voor de inkomstenbelasting. Heeft u nog voorraad in het magazijn? Voor eigen gebruik moet u btw betalen.

8. Zeg uw bedrijfsverzekeringen en abonnementen op

Als u uw bedrijf beëindigt, moet u uw bedrijfsverzekeringen opzeggen. Denk ook aan het stoppen van vergunningen, telefoonnummers, abonnementen en het beëindigen van lopende contracten, bijvoorbeeld voor kantoorruimte.

9. Zeg de domeinnaam van uw website op

Neem voor het opheffen van een .nl-domeinnaam contact op met uw registrar (hostingprovider). Deze geeft de wijziging door aan de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

10. Bewaar uw administratie

Na beëindiging van uw bedrijf moet u uw administratie nog minimaal 7 jaar bewaren. U mag uw papieren administratie digitaal opslaan.